Zrealizowane projekty

Projekt CRIME CITY to dwuletni Europejski Projekt w ramach programu Minerva realizowany na przełomie 2005 i 2006 roku. Pomysł zrodził się w Slford, angielskim mieście sąsiadującym z Manchesterem , gdzie przy współpracy urbanistów, architektów i specjalistów w dziedzinie budownictwa opracowano plan walki z przestępczością, polegający na uświadomieniu ludziom faktu ścisłego związku zagospodarowania przestrzennego miast z jej poziomem. Celem projektu było stworzenie trójwymiarowego wirtualnego środowiska, w którym młodzi ludzie mogą badać sprawy związane z przestępczością na ulicy i znajdować różne rozwiązania, jakie nasuwać będą ich przemyślenia. Dotyczył on  przestępczości w naszych miastach i o możliwościach przeciwdziałania jej. Uczył jak wykorzystywać techniczne środki, komputery w projektowaniu bezpiecznego miasta.  Europejski projekt był realizowany przez dwa lata, oprócz Polski brało w nim udział sześciu innych partnerów m.in. Czechy, Austria, Niemcy i Litwa. Partnerem koordynującym projekt był Salford University w Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciele policji z Manchesteru. 

 

a1 a2 a3 a4 a5

 

 

Projekt Młodzieżowa Szkoła Praw Człowieka ? zrealizowany wspólnie z partnerem niemieckim. W projekcie uczestniczyła młodzież z Polski (Starachowice) i Braunschweigu (Niemcy). Ze strony polskiej koordynatorami przedsięwzięcia byli Jolanta Nowak i Jarosław Ciepliński, ze strony niemieckiej Pan Jyoti Chakma. W czerwcu 2006 roku 20 uczniów ze starachowickich szkół wzięło udział w warsztatach przygotowawczych do polsko ? niemieckiego spotkania. Młodzież z berlińskich szkół w 16 ? osobowej grupie przyjechała do naszego miasta 7 lipca 2006 roku. Przez tydzień wraz ze starachowickimi rówieśnikami  uczestniczyli w zajęciach Młodzieżowej Szkoły Praw Człowieka. W programie były warsztaty o łamaniu praw człowieka w państwie komunistycznym i problematyka stereotypów polsko ? niemieckich. Głównym celem projektu było szkolenie młodzieżowych liderów praw człowieka, którzy będą podejmowali aktywne działania na rzecz tolerancji i współpracy ponad granicami w swojej szkole i swoim środowisku.

 
Copyright ©  dowolny link uzytkownika     Templates Joomla