Projekt Euroasystentka

Euroasystentka to projekt w ramach programu operacyjnego ,,Kapitał Ludzki?? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który umożliwi naszym studentom zdobycie umiejętności z zakresu języka angielskiego, ECDL ? obsługa komputera, NLP, oraz informacji o Unii Europejskiej.

 Jako jedyna w naszym mieście placówka i jedna z nielicznych w województwie proponujemy szkolenie NLP ? które będzie wyposażało nasze słuchaczki w rozumienie potęgi naszego umysłu, komunikacji interpersonalnej, a jednocześnie pozytywnego stosunku do otoczenia i zdolności odnoszenia sukcesu w życiu.

Cel główny projektu to przygotowanie kobiet bezrobotnych i długotrwale pozostających bez pracy do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, cel ten zostanie zrealizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są działania w realizacji nowatorskiego programu składającego się z dwóch etapów.

Pierwszym etapem jest motywacja i zmiana biernej postawy wśród uczestniczek projektu, a w drugim wyposażenie ich w nowe, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami kwalifikacje i umiejętności.

Intensywne szkolenia w czasie pierwszego etapu przy użyciu Programowania Neurolingwistycznego radykalnie zmieniają postawę uczestniczek warsztatów, przełamują postawę bierną i zwiększają motywację do poszukiwania pracy. Szkolenia NLP są bardzo nowatorskie i drogie na całym świecie  w związku z doskonałymi rezultatami, które przynoszą uczestnikom ? radykalna zamian postawy życiowej. Drugim etapem jest nabycie konkretnych umiejętności jakimi są biegła komunikacja w języku angielskim pod kątem biznesowym, EDCL czyli Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy oraz wiedza o zdobywaniu i zarządzaniu środkami UE, które są dziś poszukiwane przez pracodawców, min. Inwestorów w SSE oraz zdobycie międzynarodowych certyfikatów potwierdzających te umiejętności.

72 bezrobotne kobiety odbędą 256 godzin intensywnych szkoleń.

Rozpoczęcie Kursu "Euroasystentka" Wręczenie podreczników

 

Projekt jest odpowiedzią na cel Działania 6.l. ? Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Wpisuje się też w cel generalny   PO KL, tzn. ,, wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej m.in. poprzez aktywizacje zawodowa, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa i zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego??. Zgodny jest też z dwoma politykami horyzontalnymi UE:

Polityką równych szans kobiet i mężczyzn oraz polityką zatrudnienia. Projekt ten zapobiega powstawaniu problemów społecznych i bezrobociu dotyczącemu kobiet oraz promuje równość w zakresie szkolenia zawodowego poprzez program służący rozwojowi zawodowemu i osobistemu kobiet. Jeśli chodzi o politykę horyzontalną zatrudnienia to projekt współgra z filarem zatrudnialności poprzez przeciwdziałanie bezrobociu dzięki realizacji programu szkoleniowego zmieniającego postawy i dającego nowe kwalifikacje dostosowanego do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz filarem równości szans wspomagając powrót na rynek pracy kobiet po dłuższej przerwie. Projekt wpisuje się w Plan Działania PO KL dla woj. Świętokrzyskiego na 2007 ? 2008 poprzez warsztaty i trening aktywnego poszukiwania pracy ( NLP) oraz program aktywizacji zawodowej pozwalający na zdobycie nowych i uzupełnienie posiadanych kwalifikacji oraz w politykę powiatu i regiony poprzez wzrost poziomu zatrudnienia.

Rozpoczęcie Kursu "Euroasystentka" Zajęcia z języka angielskiego

 

Projekt skierowany jest do kobiet poszukujących pracy ( zarejestrowanych w UP jako bezrobotne lub poszukujące pracy i nie zarejestrowanych) z obszaru powiatu starachowickiego. W projekcie weźmie udział 72 uczestniczki. Program ,, Euroasystentka?? skierowany do beneficjentek w wieku od 18 do 45 lat. Wybór grupy jest zgodny z dokumentami programowymi: polityka horyzontalna UE równych szans kobiet i mężczyzn  oraz Plan Działania PO KL dla woj. Świętokrzyskiego na 2007 ? 2008 i politykę powiatu oraz regionu.

Zajęcia z języka angielskiego Euroasystentki
 
Copyright ©  dowolny link uzytkownika     Templates Joomla