karol

Międzynarodowe Centrum Edukacji i Turystyki "Karol"

 

Centrum "Karol"

 

Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki "Karol" zostało założone w 2004 roku, jest prywatnym ośrodkiem edukacyjnym. Założycielką i właścicielką jest Jolanta Nowak - wyspecjalizowany oraz doświadczony pedagog. Początkowo ośrodek był przedstawicielstwem niemieckiego centrum szkoleń - Oskar Kammer Schule, który następnie został przekształcony w prywatny ośrodek szkoleniowy "Karol". Nazwa "Karol" pochodzi od imienia tragicznie zmarłego męża Jolanty Nowak, który również przyczynił się do powstania i sukcesu Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Turystyki.

 

 

Misja:

 

Misją Centrum "Karol" jest " Edukacja Europejska - kluczem do lepszej przyszłości i inwestycji w ludzi", poprzez dostarczanie wyspecjalizowanej edukacji na różnych płaszczyznach działania, oraz kreowanie nowych możliwości dla osób z całego świata. Chcemy inwestować w kapitał ludzki.

 

Wizja:

 

Wizją Centrum jest rozwój działań operacyjnych firmy, takich jak: działalność szkoleniowa, projekty międzynarodowe, szkolenia językowe dla turystów międzynarodowych odwiedzających region, kooperacja z partnerami zagranicznymi oraz regionalnymi, wymiana doświadczeń dla pozyskania nowych rynków pozaeuropejskich w celu działania i ekspansji w krajach spoza Unii Europejskiej, na przykład handlu, oraz kreowanie miejsc pracy dla osób szukających możliwości zawodowych na rynku europejskim. Chcemy, aby współpraca z nami dawała przyjemność, satysfakcje oraz nowe możliwości dla naszych Klientów i Partnerów.

 

karol

 

Informacje o Założycielce Centrum:

 

Jolanta Nowak zdobyła tytuł magistra Pedagogiki. Swoje studia ukończyła zarówno w Polsce jak i za granicą. Po studiach podjęła kilkuletnią pracę jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach publicznych. Oprócz doświadczenia szkoleniowego zdobywała również bogate doświadczenie z zakresu Samorządu Lokalnego, oraz zarządzania w USA podczas jej wizyty na kontynencie amerykańskim w latach 90. Wysokiej jakości doświadczenie dała jej również wieloletnia współpraca z europejskimi partnerami, przy realizacji wielu poważnych projektów edukacyjnych, szkoleniowych oraz biznesowych z partnerami z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Włoch, a także Łotwy.

 

Osiągnięcia:

 

Była odpowiedzialna za współpracę oraz kontakty zagraniczne miasta Starachowice od 1993 do 2011 roku. Pełniąc tę funkcję zorganizowała wiele projektów międzynarodowych dla miasta Starachowice, które zakończyły się sukcesem i uznaniem uczestników projektów.

W 1993 roku uczestniczyła w programie szkoleniowym na temat Lokalnych Samorządów, zdobywając doświadczenie w kilku Stanach USA.

W 1995 roku uzyskała Dyplom "Personal Managment" przyznany przez Uniwersytet Milwaukee, USA.

W 1998 roku zainicjowała oraz wykreowała formalne porozumienie Współpracy Partnerskiej Miast pomiędzy miastem Starachowice - Rochdale w Wielkiej Brytanii, a także Starachowice - Biella we Włoszech, którego rezultatem były nowe możliwości kulturalne, zawodowe, oraz inwestycyjne dla mieszkańców stron porozumienia, oraz promocja miasta Starachowice w Unii Europejskiej. Europejska Rada w Strassburgu przyznała za działania na rzecz współpracy z partnerami europejskimi: "Diploma of Europe".

Jolanta Nowak jest także inicjatorką i koordynatorką wielu regionalnych i międzynarodowych projektów dla wielu grup społecznych, takich jak:

 • Studenci
 • Przedstawiciele Samorządu Lokalnego
 • Lekarze
 • Nauczyciele
 • Przedsiębiorcy, m.in. z takich krajów jak Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Łotwa, Polska, Indie, USA.

W 2004 roku wsparła grupę 100 lokalnych pielęgniarek, organizując dla nich trening językowy oraz pracę w Wielkiej Brytanii poprzez nawiązanie współpracy z partnerem brytyjskim Kingsley Care Home w Wielkiej Brytanii. Wiele z tych pielęgniarek poprzez zdobycie brytyjskich kwalifikacji zawodowych do dzisiaj pracuje i zamieszkuje Wielką Brytanię, stając się szanowaną częścią społeczeństwa brytyjskiego.

Międzynarodowe Centrum "Karol" kooperuje z wieloma centrami edukacyjnymi oraz szkoleniowymi w Europie, takimi jak:

 • Salford University
 • Hopwood Hall Collage in Great Britain
 • Oskar-Kamer Schule w Niemczech
 • British Council w Warszawie
 • Enterprise Center of Manchester City
 • Consuleza we Włoszech
 • Szkoły w krajach europejskich

Dzięki współpracy z Sekcją Handlową Ambasady Brytyjskiej, zorganizowała oraz koordynowała misję gospodarczą dla 20 lokalnych firm z regionu Świętokrzyskiego do Wielkiej Brytanii, które miało miejsce w latach 2003, oraz 2005.

  

Nasz Team:

 

Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki "Karol" jest ośrodkiem szkoleniowym, którego sukces  jest wypracowywany przez właścicielkę oraz grupę młodych, kreatywnych, oraz doświadczonych osób, którzy poprzez swoje działanie pracują na sukces i rozwój Klientów, Partnerów, oraz Centrum "Karol".

 

 

 

 

JESTEŚMY OTWARCI NA SOLIDNĄ WSPÓŁPRACĘ Z FIRMAMI Z CAŁEGO ŚWIATA.

 

 

Ludzie dla Ludzi,

Jolanta Nowak

 
Copyright ©  dowolny link uzytkownika     Templates Joomla