do pobrania

INFORMACJA N/T REKRUTACJI DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach”

Informujemy, że w związku z realizacją projektu pn.: „Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 08: „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 08.05: „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”, Poddziałanie 08.05.01: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz rozwoju CKZiU”, został rozpoczęty proces rekrutacji uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach do uczestnictwa w projekcie.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy odbędą 120 godzin zajęć nauki języka angielskiego lub niemieckiego oraz 48-godzinne warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i obywatelskich. Po zakończeniu kursu językowego każdy uczestnik przystąpi w ramach realizacji projektu  do egzaminu zewnętrznego:   z języka angielskiego TOEIC Bridge, z języka niemieckiego WiDaf Basic. 50% uczestników będzie miała możliwość przystąpienia do egzaminu Cambridge BEC1.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie szkoły lub w biurze Międzynarodowego Centrum Szkoleń i Turystyki „KAROL” , w Starachowicach, przy ul. Radomskiej 29, pok. 101, w terminie:

- uczniowie klas 4-tych  -  do  9 września 2016 r.,

- uczniowie klas 1-3       -  do  23 września.

Zgłoszenia są przyjmowane na przygotowanych formularzach - ankietach rekrutacyjnych, dostępnych na stronie internetowej lub w  biurze projektu  pod  w/w  adresem.

Rozpoczęcie zajęć dla uczniów klas 4-tych przewidywane jest na połowę września, uczniów klas  2-ich  i 3-ich  w październiku , natomiast klas 1-ych na przełomie listopada i grudnia.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się w „Regulaminie udziału w projekcie”, który jest również dostępny na niniejszej stronie internetowej - www.karol.fc.pl oraz  w biurze projektu.

 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych - uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach do składania swoich ankiet rekrutacyjnych i do udziału w realizacji projektu.Ankieta rekrutacyjna dla ucznia pełnoletniego

Ankieta rekrutacyjna dla ucznia niepełnoletniego

 
Formularze i druki do pobrania - działanie 8.5.1

Formularze i druki do pobrania - działanie 8.5.1

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

 
Aktualności - działanie 8.5.1

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

„Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych

nr 2 w Starachowicach”

Język angielski

Grupa I

 1. Patrycja Grunt
 2. Daniel Gut
 3. Bartosz Klepacz
 4. Justyna Kusiak
 5. Krystian Olszewski
 6. Mateusz Salus
 7. Iga Spadło
 8. Grzegorz Stachowicz
 9. Filip Szymański
 10. Piotr Urban

Rezerwa:

 1. Karol Buczak
 2. Damian Gwóźdź

Język angielski

Grupa II

 1. Konrad Banasik
 2. Emil Bugajski
 3. Beata Dudek
 4. Eliza Gębusia
 5. Adrian Grzelka
 6. Wiktor Jagiełło
 7. Paweł Orzeł
 8. Łukasz Saramak
 9. Mateusz Sepioł
 10. Ada Wiatr

Rezerwa:

 1. Mateusz Wiecha
 2. Szczepan Szelągiewicz

Język angielski

Grupa III

 1. Natalia Bernacka
 2. Kamila Graba
 3. Paweł Kiełek
 4. Kamil Lipa
 5. Agnieszka Pawlińska
 6. Karolina Piotrowska
 7. Izabela Rak
 8. Karolina Skorek
 9. Ola Śmigielska
 10. Marcin Wróblewski

Rezerwa:

 1. Izabela Jagiełło
 2. Patrycja Ślązak

 


Page 2 of 6
Copyright ©  dowolny link uzytkownika     Templates Joomla